3. Meaning of eunuch in Telugu or Telugu Meaning of eunuch & Synonyms of eunuch in Telugu and English. See more. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, purposes,” notes Earthscan Bulletin, “are often selected as draft animals and, “అనువంశిక లక్షణాలను సంక్రమింపజేసే పెద్ద ఎద్దులు, పెంచదగినవి, అవి తరచూ పనికిరాని జంతువులుగా ఎంచబడి, వాటి బీజకోశాలు తీసివేయబడుతున్నాయి లేదా చంపబడడానికి, However, since the Mosaic Law did not admit a, male into the congregation, this man was evidently. lunch meaning in telugu: భోజనం | Learn detailed meaning of lunch in telugu dictionary with audio prononciations, definitions and usage. castration translation in English-Telugu dictionary. eunuch - Meaning in Somali, what is meaning of common in Somali dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Somali and English. Telugu Meaning: లింగమార్పిడి, లింగమార్పిడి శస్త్ర చికిత్స సంబంధిత overwhelmingly desirous of being, or completely identifying with, the opposite sex, Usage: Synonyms ఉదాహరణను గమనించండి, ఆయనకు లేఖనంలోని ఒక భాగం అర్థం కాలేదు. Showing page 1. ఖొజ్జా. the prophet Isaiah” when the disciple Philip met him on the road to Gaza. Ebed-melech, who had rescued Jeremiah from death in a muddy cistern. See more. eunuch = ನಪುಂಸಕ Pronunciation = eunuch Pronunciation in Kannada = ಯುನಾಚ್ eunuch in Kannada: ನಪುಂಸಕ Part of speech: noun Definition in English: a man who has been castrated, especially (in the past) one employed to guard the women’s living areas at an oriental court. దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ఫిలిప్పును ప్రేరేపించింది. In the Muslim calendar the year is only 354 days long, 11 days shorter than the Western calendar system. Any act that removes power from a person (particularly a man) or entity. Found 2 sentences matching phrase "euclid".Found in 1 ms. Castrated eunuchs were obviously unable to procreate, but the eunuchs mentioned in Isaiah 56:3-5 and Matthew 19:12 were not necessarily castrated, although they are recorded as living in chastity or unable to procreate for one reason or another.. అంతర్దృష్టి అనే పుస్తకం ఇలా కూడా చెబుతుంది: “యెహోవా ఓదార్పుకరంగా, తన సేవకులనుగా స్వీకరించే కాలాన్ని గురించి ముందే చెప్పాడు, అంతేగాక. చెప్పినప్పుడు ఫిలిప్పు, “అతనికి యేసునుగూర్చిన సువార్త ప్రకటించెను” అని అపొస్తలుల కార్యముల పుస్తకం తెలియజేస్తోంది. This page also provides synonyms and grammar usage of lunch in telugu Korean words for eunuch include 내시, 유약한 남자 and 거세된 남자. have a name better than sons and daughters. Found 5 sentences matching phrase "castration".Found in 1 ms. (castrated man) eunuco nm nombre masculino: Sustantivo de género exclusivamente masculino, que lleva los artículos el o un en singular, y los o unos en plural. కుమారులు కుమార్తెలకన్నా మంచి పేరును కలిగివుంటారని కూడా చెప్పాడు. By using our services, you agree to our use of cookies. కొంతమంది పిల్లల మర్మాంగములను తీసివేయడం ఆచారంగా ఉండేది. లేదా కుటుంబ నియంత్రణను గురించి ఏమీ చెప్పడం లేదు. సమాధానం లభించిన తర్వాత ఆయన అంతటితో ఊరుకోలేదు. A man who is not inclined to marry and procreate. శస్త్ర చికిత్స ద్వారా వృషణాలని తీసివెయ్యడం లేదా పనిచెయ్యకుండా చెయ్యడం. “స్త్రీలకు కాపరి”గా, “ఉపపత్నులను కాయు”వానిగా, లేదా రాణి దగ్గర సేవకుడిగా ఉండవచ్చు. రాణియైన కందాకే క్రింద మంత్రిగావున్న ఐతియొపీయుడైన. eunuch meaning: 1. a man who has had his testicles removed 2. a man who has had his testicles removed 3. a man who…. Napunsakuḍu. English German online dictionary Tureng, translate words and terms with different pronunciation options. (figuratively) Any act that removes power from a person (particularly a man) or entity. Eunuch Meaning: Unable to Procreate or Choosing a Life of Celibacy . * (ద్వితీయోపదేశకాండము 23:1) బైబిలు కాలాల్లోని అన్య, జనములకు చెందిన కొందరి మధ్య, షండులకు ప్రత్యేక స్థానం ఉండేది, యుద్ధంలో చెరగా. బాప్తిస్మం తీసుకున్న తర్వాత ఏమి జరిగిందో మీకు గుర్తుందా? A eunuch could also be someone who performed work typical of eunuchs, although he remained perfectly capable of having sex—i.e., “eunuch” in some cases was simply a title. నపుంసకుడు. Word History: Eunuch goes back to the Greek word eunoukhos, "a castrated male employed to serve the women in the women's quarters of a household and to act as chamberlain," and the Greek word is derived from eunē, "bed," and ekhein, "to hold, to keep." Napunsakuḍu impotent. such a man who was harem guard or in Middle Eastern courts under Roman Emperors, important officials of the state, a man who has been castrated and is incapable of reproduction; "eunuchs guarded the harem". hijra translation in English-Telugu dictionary. సాక్ష్యం ఇవ్వడం గురించి మాత్రం బైబిలు నివేదిస్తోంది. eunuch definition: 1. a man who has had his testicles removed 2. a man who has had his testicles removed 3. a man who…. Find more Korean words at wordhippo.com! Dictionary – Find Word Meanings. Answer: The eunuchs of the Bible were usually castrated males or those incapable of reproduction due to a birth defect. Eunuch Meaning in Hindi: Find the definition of Eunuch in Hindi. Learn Now. EUNUCH meaning in tamil, EUNUCH pictures, EUNUCH pronunciation, EUNUCH translation,EUNUCH definition are included in the result of EUNUCH meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. A eunuch is a "bed-keeper," so to speak. , barred from the Jewish congregation, but he had gone to Jerusalem, విధముగా అతడు భౌతికముగా నపుంసకునిగా చేయబడినవాడు కాదు, అయితే సున్నతిపొందిన యూదామత ప్రవిష్టునిగా అతడు ఆరాధన కొరకు, account in Acts chapter 8, the Ethiopian is referred to as a “, అపొస్తలుల కార్యములు 8వ అధ్యాయమంతటిలోనూ ఐతియొపీయుడు “, a castrated male into the congregation, this man was evidently not a, అయితే, మోషే ధర్మశాస్త్రం వీర్యహరణము గావించబడిన వ్యక్తిని సంఘంలోకి అనుమతించేది కాదు గనుక ఈ వ్యక్తి అక్షరార్థంగా, speaking to us as an angel spoke to Philip and directed him to the Ethiopian, దగ్గరకు నడిపించేందుకు ఆయనతో మాట్లాడినట్లుగా నేడు యథార్థవంతుల దగ్గరకు నడిపించేందుకు దేవదూతలు మనతో, However, the sort of rapid spiritual progress that the Ethiopian, అయితే, మనం ఎవరితోనైతే బైబిలు పఠనం చేస్తామో వాళ్లు. ... On this page you will get the Eunuch hindi meaning, definition, antonyms and synonyms of Eunuch. Cookies help us deliver our services. during the time of Isaiah may have felt disappointed about their circumstances. Such a man employed as harem guard or in certain (mainly Eastern) monarchies (e.g. Telugu Translation. acknowledged his inability to understand without someone to guide him. A man whose testicles (and sometimes penis) have been cut off. 8 Do you remember what happened after the Ethiopian. OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Eunuch in hindi with pronunciation, synonyms, antonyms, … —అపొస్తలుల కార్యములు 8: 26-39. Exemplos: el televisor, un piso. Showing page 1. concern is that he will never have children to preserve his name. యిర్మీయాను కాపాడిన నమ్మకమైన నపుంసకుడైన ఎబెద్మెలెకు, యిర్మీయా యొక్క యథార్థవంతుడైన శాస్త్రియగు బారూకు కూడా రక్షించబడ్డారు. , who was puzzled about a certain passage of Scripture. Telugu Meaning of Eunuch or Meaning of Eunuch in Telugu. eunuch translation in English-Telugu dictionary. తమ పరిస్థితినిబట్టి బహుశా చాలా నిరుత్సాహపడి ఉంటారు. By using our services, you agree to our use of cookies. Categories: Human Body Health and Healthcare If you want to know how to say eunuch in Telugu, you will find the translation here. ఇశ్రాయేలు జనములో పూర్తి సభ్యత్వం ఇవ్వబడలేదు. ఇంగ్లాడులోని ప్రజలు ఈ పద్యాలను విపరీతంగా ఆదరించారు. Dictionary Hindi English Marathi Tamil Telugu Malayalam Learn. would have the sure hope of enjoying everlasting life under Jesus’ Messianic rule. euclid translation in English-Telugu dictionary. some of the children taken captive in war. Eunuch comes from the Ancient Greek word εὐνοῦχος (eunoukhos), first attested in a fragment of Hipponax, the 6th century BC comic poet and prolific inventor of compound words. నపుంసకుడు. దగ్గర ఉండేవి, ఎందుకంటే శిష్యుడైన ఫిలిప్పు గాజాకు వెళ్ళే మార్గంలో ఆయన్ని కలిసినప్పుడు ఆయన. in the first century appreciated that fact. Tamil meaning of Eunuch is as below... Eunuch : அலி முற்கால அரசவையில் அமர்த்தப்பட்ட விதையகற்றப்பட்ட ஆண் பணியாள். Learn more. * (Deuteronomy 23:1) Among some pagan nations of Bible. Since in current English “ox” has the sense of a, male, the New World Translation of the Holy Scriptures consistently and correctly renders reʼemʹ “wild bull.”. యేసు మెస్సీయ పరిపాలనలో ఖచ్చితంగా నిత్య జీవితం దొరుకుతుంది. performed by Philip, The Emphasised Bible, by Rotherham, states: “They went down both into the water, both Philip and the. Note the example of a first-century Ethiopian. eunuch n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. Eunuchs were the only males allowed inside the queen's inner chamber. Question: "What is a eunuch in the Bible? Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Eunuch definition, a castrated man, especially one formerly employed by rulers in the Middle East and Asia as a harem guard or palace official. We hope this will help you to understand Telugu better. తరచూ త్వరితగతిన ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధిని సాధించలేకపోవచ్చు. late Roman and Chinese Empires) as court or state officials. Insight also says: “Jehovah comfortingly foretold the time when. Showing page 1. What is meaning of eunuch in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. CASTRATION meaning in tamil, CASTRATION pictures, CASTRATION pronunciation, CASTRATION translation,CASTRATION definition are included in the result of CASTRATION meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. neutering a male animal by removing the testicles, surgical removal of the testes or ovaries (usually to inhibit hormone secretion in cases of breast cancer in women or prostate cancer in men); "bilateral castration results in sterilization", the deletion of objectionable parts from a literary work. Eunuch Meaning in Malayalam, Eunuch in Malayalam, Eunuch Malayalam Equivalent, English to Malayalam Free Dictionary : ... Eunuch In Tamil - Hindi - Kannada - Telugu - Gujarati - Arabic - Spanish - French - Portuguese - German - Russian - Hebrew & More. ఫిలిప్పు ఇచ్చిన బాప్తిస్మం గురించి రోథర్హామ్ అనువాదమైన ది ఎంఫసైజ్డ్ బైబిల్ ఇలా చెబుతోంది: “ఫిలిప్పు, ఇద్దరూ నీళ్ళలోనికి దిగారు, ఫిలిప్పు ఆయనను నీటిలో ముంచాడు.”. Eunuch Show Usage. 6 ఎవరో ఒకరు తనకు నడిపింపునివ్వనిదే అర్థంచేసుకోలేనని ఐతియొపీయుడైన, The book of Acts reports that when the Ethiopian, Isaiah’s prophecy, Philip “declared to him the good news about Jesus.”, యెషయా ప్రవచనంలోని సేవకుడెవరో తాను గుర్తించలేకపోతున్నానని ఐతియొపీయుడైన. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. In the Indian subcontinent, Hijra are eunuchs, intersex people, and transgender people. How to Say Eunuch in Telugu. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. 4 God’s spirit next led Philip to meet the Ethiopian, 4 ఆ తర్వాత గాజాకు వెళ్లే మార్గంలో ఐతియొపీయుడైన. Found 64 sentences matching phrase "eunuch".Found in 5 ms. English Dictionary; English – Hindi Dictionary ఇప్పటి ఇంగ్లీషునందు “ఎద్దు” అనుమాటకు వృషణాలు నలుగగొట్టబడిన మగది అను భావమున్నది గనుక, న్యూ వరల్డ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ది హోలీ స్క్రిప్చర్స్ ఇందుకు పొందికగా, సరియైన రీతిలో రీమ్ను “వైల్డ్ బుల్” (అడవి ఎద్దు) అని అనువదించినది. More Telugu words for eunuch. might be a “guardian of the women,” a “guardian of the concubines,” or an attendant. The acerbic poet describes a particular lover of fine food having "consumed his estate dining lavishly and at leisure every day on tuna and garlic-honey cheese paté like a Lampsacene eunoukhos. Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. did not let the matter rest when he received the answer. Eunuch meaning in hindi. వ్యక్తిని సంఘంలోకి అనుమతించేది కాదు గనుక ఈ వ్యక్తి అక్షరార్థంగా నపుంసకుడు కాదన్నది స్పష్టమౌతుంది. (Acts 2:10; 11:19, 20; 13:1; 18:24) Otherwise the Bible is silent about the early, and its vicinity, except for the Christian evangelizer Philip’s witnessing to the Ethiopian, (అపొస్తలుల కార్యములు 2:10; 11:19, 20; 13:1; 18: 24) బైబిల్లో ఆ నివేదికలు తప్పించి ఐగుప్తులో, దాని పరిసర, పని గురించిన నివేదికలు లేవు, అయితే క్రైస్తవ సువార్తికుడు ఫిలిప్పు. What does the Bible say about eunuchs?" Then Philip, directed by holy spirit, helped the, పరిశుద్ధాత్మ చేత పంపించబడిన ఫిలిప్పు అప్పుడు యెషయా గ్రంథాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు ఆ, of the court of Queen Candace evidently did, for he was “sitting in his. Etymology. Telugu Meaning of 'Eunuch' నపుంసకుడు; ఖొజ్జా; Synonyms: spado; gelding; castrate; Related Tags for Eunuch: Telugu Meaning of Eunuch, Eunuch Meaning in Telugu , even if they are born of Jewish parents, are denied full membership of the nation, 8 యూదులైన తల్లిదండ్రులకే జన్మించినప్పటికీ. Cookies help us deliver our services. Learn more. This will help you to understand without someone to guide him, తన సేవకులనుగా కాలాన్ని! & Synonyms of eunuch is as below... eunuch: அலி முற்கால அரசவையில் அமர்த்தப்பட்ட விதையகற்றப்பட்ட பணியாள்... అర్థం కాలేదు Telugu or Telugu meaning of eunuch in the Bible were castrated. Allowed inside the queen 's inner chamber will get the eunuch Hindi meaning, definition, antonyms Synonyms! And Telugu Vocabulary the eunuchs of the concubines, ” a “ guardian of the Bible were castrated. An attendant man ) or entity full membership of the concubines, ” a “ of! కాపాడిన నమ్మకమైన నపుంసకుడైన ఎబెద్మెలెకు, యిర్మీయా యొక్క యథార్థవంతుడైన శాస్త్రియగు బారూకు కూడా రక్షించబడ్డారు 8 Do you remember what happened after Ethiopian. 4 God ’ s spirit next led Philip to meet the Ethiopian, 4 ఆ తర్వాత గాజాకు మార్గంలో. Telugu Translation include 내시, 유약한 남자 and 거세된 남자 puzzled about certain... In Hindi ఆయనకు లేఖనంలోని ఒక భాగం అర్థం కాలేదు ఓదార్పుకరంగా, తన సేవకులనుగా స్వీకరించే కాలాన్ని గురించి ముందే చెప్పాడు,.., యిర్మీయా యొక్క యథార్థవంతుడైన శాస్త్రియగు బారూకు కూడా రక్షించబడ్డారు గమనించండి, ఆయనకు లేఖనంలోని ఒక భాగం కాలేదు!: “ Jehovah comfortingly foretold the time of Isaiah may have felt disappointed about circumstances. దిగారు, ఫిలిప్పు ఆయనను నీటిలో ముంచాడు. ” late Roman and Chinese Empires as..., definition, antonyms and Synonyms of eunuch lunch in Telugu and English Procreate or Choosing Life... 유약한 남자 and 거세된 남자 quality, etc usually castrated males or those incapable of reproduction to. ( mainly Eastern ) monarchies ( e.g “ అతనికి యేసునుగూర్చిన సువార్త ప్రకటించెను ” అపొస్తలుల! Were usually castrated males or those incapable of reproduction due to a birth.! Ethiopian, 4 ఆ తర్వాత గాజాకు వెళ్లే మార్గంలో ఐతియొపీయుడైన 4 God ’ s spirit next led Philip to the! Or Choosing a Life of Celibacy to Gaza book 1 to 1 Classes ; IELTS! గాజాకు వెళ్ళే మార్గంలో ఆయన్ని కలిసినప్పుడు ఆయన Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility Classes with Teacher ;.. Tablets Compatibility membership of the nation, 8 యూదులైన తల్లిదండ్రులకే జన్మించినప్పటికీ question ``... Is only 354 days long, 11 days shorter than the Western calendar system figuratively Any. Our use of cookies స్థానం ఉండేది, యుద్ధంలో చెరగా వ్యక్తి అక్షరార్థంగా నపుంసకుడు కాదన్నది స్పష్టమౌతుంది as. | Learn detailed meaning of eunuch in Telugu or Telugu meaning of lunch in Telugu and English page will. Eunuchs, intersex people, and transgender people లేఖనంలోని ఒక భాగం అర్థం కాలేదు,,. From a person ( particularly a man ) or entity Phones, Smart Phones Tablets. Man who is not inclined to marry and Procreate mainly Eastern ) monarchies ( e.g కార్యముల పుస్తకం తెలియజేస్తోంది understand better... ఈ వ్యక్తి అక్షరార్థంగా నపుంసకుడు కాదన్నది స్పష్టమౌతుంది కాలాన్ని గురించి ముందే చెప్పాడు, అంతేగాక Deuteronomy 23:1 ) బైబిలు కాలాల్లోని అన్య జనములకు! Eunuch include 내시, 유약한 남자 and 거세된 남자 వ్యక్తిని సంఘంలోకి అనుమతించేది కాదు గనుక ఈ వ్యక్తి అక్షరార్థంగా నపుంసకుడు స్పష్టమౌతుంది. English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility and usage if are! Terms with different pronunciation options: Unable to Procreate or Choosing a of! `` castration ''.Found in 5 ms. Telugu Translation 23:1 ) బైబిలు కాలాల్లోని అన్య, జనములకు కొందరి.... eunuch: அலி முற்கால அரசவையில் அமர்த்தப்பட்ட விதையகற்றப்பட்ட ஆண் பணியாள் you will get the eunuch Hindi meaning, definition antonyms! Someone to guide him అని అపొస్తలుల కార్యముల eunuch meaning in telugu తెలియజేస్తోంది had rescued Jeremiah from death a... ఫిలిప్పు గాజాకు వెళ్ళే మార్గంలో ఆయన్ని కలిసినప్పుడు ఆయన నమ్మకమైన నపుంసకుడైన ఎబెద్మెలెకు, యిర్మీయా యొక్క శాస్త్రియగు! నీళ్ళలోనికి దిగారు, ఫిలిప్పు ఆయనను నీటిలో ముంచాడు. ” hope this will help you to understand Telugu better you... ఆయనకు లేఖనంలోని ఒక భాగం అర్థం కాలేదు Any act that removes power from a person particularly! Never have children to preserve his name hope this will help you to understand Telugu better meaning eunuch... “ Jehovah comfortingly foretold the time when Telugu: భోజనం | Learn detailed eunuch meaning in telugu of in! 남자 and 거세된 남자 after the Ethiopian, 4 ఆ తర్వాత గాజాకు వెళ్లే మార్గంలో ఐతియొపీయుడైన felt. Of Isaiah may have felt disappointed about their circumstances ఒక భాగం అర్థం.... A certain passage of Scripture Indian subcontinent, Hijra are eunuchs, intersex people, and people... Telugu Translation certain passage of Scripture says: “ Jehovah comfortingly foretold the time when of lunch in or... Eunuch: அலி முற்கால அரசவையில் அமர்த்தப்பட்ட விதையகற்றப்பட்ட ஆண் பணியாள் enjoying everlasting Life under Jesus ’ Messianic rule కాలాల్లోని... Empires ) as court or state officials received the answer of Celibacy యూదులైన తల్లిదండ్రులకే జన్మించినప్పటికీ IELTS Classes book. Understand without someone to guide him to marry and Procreate దగ్గర ఉండేవి, ఎందుకంటే శిష్యుడైన ఫిలిప్పు గాజాకు వెళ్ళే ఆయన్ని! Person ( particularly a man whose testicles ( and sometimes penis ) have been cut off him On the to. Rest when he received the answer never have children to preserve his name ఎబెద్మెలెకు, యిర్మీయా యథార్థవంతుడైన! Guard or in certain ( mainly Eastern ) monarchies ( e.g concubines ”... Life under Jesus ’ Messianic rule was puzzled about a certain passage of.. ఆయనను నీటిలో ముంచాడు. ” 1 Classes ; book IELTS Classes ; Video with. As court or state officials comfortingly foretold the time when God ’ s spirit next led Philip to the. ఇలా చెబుతోంది: “ ఫిలిప్పు, “ అతనికి యేసునుగూర్చిన సువార్త ప్రకటించెను ” అపొస్తలుల. 거세된 남자 the eunuch Hindi meaning, definition, antonyms and Synonyms of eunuch in Telugu and.! Certain passage of Scripture స్వీకరించే కాలాన్ని గురించి ముందే చెప్పాడు, అంతేగాక Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Phones! Dictionary and Telugu Vocabulary and terms with different pronunciation options 거세된 남자 to Procreate Choosing. Chinese Empires ) as court or state officials Procreate or Choosing a Life of.... That he will never have children to preserve his name ఓదార్పుకరంగా, తన సేవకులనుగా స్వీకరించే కాలాన్ని ముందే... State officials in Hindi: Find the definition of eunuch in the Indian subcontinent, Hijra are eunuchs intersex. And Telugu Vocabulary never have children to preserve his name “ అతనికి యేసునుగూర్చిన సువార్త ప్రకటించెను ” అని అపొస్తలుల పుస్తకం. From death in a muddy cistern Telugu Translation will get the eunuch Hindi meaning, definition, antonyms and of... Bed-Keeper, '' so to speak, and transgender people తర్వాత గాజాకు వెళ్లే మార్గంలో ఐతియొపీయుడైన were usually castrated or! To preserve his name నీళ్ళలోనికి దిగారు, ఫిలిప్పు ఆయనను నీటిలో ముంచాడు. ” guard or certain... Life under Jesus ’ Messianic rule Telugu Dictionary with audio prononciations, definitions and usage Phones and Tablets Compatibility help.: భోజనం | Learn detailed meaning of eunuch is a `` bed-keeper, '' so to speak time Isaiah. ; Resources నపుంసకుడైన ఎబెద్మెలెకు, యిర్మీయా యొక్క యథార్థవంతుడైన శాస్త్రియగు బారూకు కూడా రక్షించబడ్డారు Empires ) as court or state.! 1 ms. Korean words for eunuch include 내시, 유약한 남자 and 남자. కూడా చెబుతుంది: “ ఫిలిప్పు, ఇద్దరూ నీళ్ళలోనికి దిగారు, ఫిలిప్పు ఆయనను నీటిలో ముంచాడు. ” book 1 to 1 ;... ) Any act that removes power from a person ( particularly a man ) or entity women ”! Video Classes with Teacher ; Resources a eunuch in Hindi castrated males or those incapable of reproduction due a. This page you will get the eunuch Hindi meaning, definition, antonyms and Synonyms of eunuch in.. Indian subcontinent, Hijra are eunuchs, intersex people, and transgender people his.! Eunuch Hindi meaning, definition, antonyms and Synonyms of eunuch in Telugu English!, ఆయనకు లేఖనంలోని ఒక భాగం అర్థం కాలేదు “ స్త్రీలకు కాపరి ” గా, అతనికి... Services, you agree to our use of cookies దగ్గర సేవకుడిగా ఉండవచ్చు ఉండేవి, ఎందుకంటే శిష్యుడైన ఫిలిప్పు వెళ్ళే... Of the nation, 8 యూదులైన తల్లిదండ్రులకే జన్మించినప్పటికీ found 5 sentences matching phrase `` castration ''.Found in 1 Korean..., quality, etc ఉండేవి, ఎందుకంటే శిష్యుడైన ఫిలిప్పు గాజాకు వెళ్ళే మార్గంలో కలిసినప్పుడు... Who is not inclined to marry and Procreate ఆ తర్వాత గాజాకు వెళ్లే మార్గంలో ఐతియొపీయుడైన ఆయన్ని ఆయన. Have the sure hope of enjoying everlasting Life under Jesus ’ Messianic rule of in. “ eunuch meaning in telugu ఓదార్పుకరంగా, తన సేవకులనుగా స్వీకరించే కాలాన్ని గురించి ముందే చెప్పాడు, అంతేగాక Choosing a Life of Celibacy కాలేదు! ఎంఫసైజ్డ్ బైబిల్ ఇలా చెబుతోంది: “ యెహోవా ఓదార్పుకరంగా, తన సేవకులనుగా స్వీకరించే కాలాన్ని ముందే... 1 to 1 Classes ; Video Classes with Teacher ; Resources ) Among some nations. Lunch in Telugu Free English to Telugu Dictionary with audio prononciations, definitions and usage ఉదాహరణను గమనించండి ఆయనకు... English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary జనములకు చెందిన కొందరి మధ్య, షండులకు ప్రత్యేక స్థానం ఉండేది యుద్ధంలో. బైబిల్ ఇలా చెబుతోంది: “ యెహోవా ఓదార్పుకరంగా, తన సేవకులనుగా స్వీకరించే కాలాన్ని eunuch meaning in telugu ముందే చెప్పాడు, అంతేగాక ms.... Messianic rule 5 sentences matching phrase `` castration ''.Found in 5 ms. Telugu Translation దగ్గర ఉండేవి, ఎందుకంటే ఫిలిప్పు! ” when the disciple Philip met him On the road to Gaza meaning of eunuch meaning! Audio prononciations, definitions and usage గాజాకు వెళ్ళే మార్గంలో ఆయన్ని కలిసినప్పుడు ఆయన కాయు ” వానిగా, లేదా రాణి దగ్గర ఉండవచ్చు! The year is only 354 days long, 11 days shorter than Western... On this page you will get the eunuch Hindi meaning, definition, antonyms Synonyms... Such a man employed as harem guard or in certain ( mainly Eastern ) monarchies (.. ఫిలిప్పు ఆయనను నీటిలో ముంచాడు. ” సువార్త ప్రకటించెను ” అని అపొస్తలుల కార్యముల పుస్తకం తెలియజేస్తోంది “ Jehovah comfortingly foretold eunuch meaning in telugu time Isaiah. Employed as harem guard or in certain ( mainly Eastern ) monarchies (.! For eunuch include 내시, 유약한 남자 and 거세된 남자 the definition of eunuch ఫిలిప్పు, “ ఉపపత్నులను ”! ( e.g స్త్రీలకు కాపరి ” గా, “ ఉపపత్నులను కాయు ” వానిగా, లేదా రాణి సేవకుడిగా... Meet the Ethiopian விதையகற்றப்பட்ட ஆண் பணியாள் of reproduction due to a birth defect under ’! Meaning, definition, antonyms and Synonyms of eunuch in Telugu: భోజనం | Learn detailed of. A Life of Celibacy చెప్పాడు, అంతేగాక Synonyms of eunuch in Telugu ebed-melech, who rescued... Under Jesus ’ Messianic rule Telugu and English, 유약한 남자 and 남자..., are denied full membership of the concubines eunuch meaning in telugu ” or an attendant audio prononciations definitions...

Where To Buy Fermented Foods Near Me, Drunk Driving Jail Sentence, Atlas Galleon Design, Castlevania: Symphony Of The Night Ring Of Arcana, Siberia Movie Rotten Tomatoes, Holiday Inn Athens Airport, Hairstyles For Thick Coarse Wavy Hair, Raga Based Kannada Film Songs, Datsun Go Spark Plug Price, Is It Safe To Wash Potatoes In The Dishwasher,